Online forløb med Dorina van Hauen - modul 1

Opdateret: 3. juli 2020


I DETTE MODUL HAR VI OM

Information: Hvad er den officielle definition på mobning? Og hvad er min?

Information: Børns rettigheder

Information: Hvilke klageinstanser er der? Og tal fra instansen.

Information: Stress - hvordan præger denne tid dig?

Øvelse: Hvor er du i forhold til den information du har fået?

Øvelse: Skriv dagbog

Meditation: Få ro på din frygt i forhold til dit barns mobning

Opgave: Få det fulde overblik med dette skema i de næste 6 uger

Opgave i eftertænksomhed: når du har udfyldt 1-2 uger af skemaet

HVAD ER DEN OFFICIELLE DEFINATIONEN PÅ MOBNING OG HVAD ER MIN DEFINATION

Modul 1

Måske er du helt klar over hvad mobning er pga. det dit barn har været udsat på. Nogle gange kan man som mor /far blive lidt i tvivl hvad der er hvad og om man måske blot ser spøgelser. Derfor tillader jeg mig her at ridse op hvad definitionen er på mobning og hvad min definition på mobning er. Nogle lærere er måske også blevet forvirrende pga. Forskellig rettede informationer der er blevet givet i hvordan de skal takle mobning. Skal de takle det som et klasseproblem eller et individ problem. Det nyere at vi takler det som et klasseproblem men hvor stiller det dit barn hvis det er den eneste fokus. Får du hjulpet dit barn? Når jeg har færdes i lærer miljøer på konferencer har jeg fornemmet en vis frustration over at de ikke har vidst hvordan de skulle gribe det an. Måske er din skole anderledes .Det håber jeg.

Mobning (fra engelsk mobbing, afledt af mob "pøbel, gruppe") er en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person, som oftest i skolen eller på arbejdspladsen.[1]

Det tænker man måske burde være nemt at kunne se i klassen, men det er ikke altid tilfældet fordi at mobningen kan ske på så mange avancerede måder og det kræver en lærer der er ekspert i at kropssprog og fornemme hvad der sker i rummet. Det kræver at de selv som lærer er empatiske, medfølelse og har forstærket sin intuition samtidig med at de har et overblik over ca. 20 børn og det kan være en stor udfordring. Nu siger jeg ikke at lærere ikke er empatiske mennesker slet ikke. Jeg nævner det blot fordi at det at kunne spotte, hjælpe og assistere som lærer og leder i rummet kræver det ekstra gear indenfor lærerfaget. Samt det kræver en bevidsthed fra lærerens side i at kunne se hvordan man selv agerer i et rum for det lærerene sender ud eller ikke sender ud modtages af eleverne som budskaber om hvad er tilladt i klassen og ude i skolegården. Så hvis de ikke træder i karakter og viser via sit lederskab at alle grader og versioner af mobning ikke er acceptabet så fortsætter det.

Som jeg ser det er mobning så min definition er denne. Det kræver oftest at der er flere end en der udser sig et ”mobbeoffer” og hvor det bliver mere systematisk. hvor stor en skade mobningen gør udgør blandet andet i hvor grelt det er og hvordan denne mobbedes psyke er. Men en ting er sikker hvor stærk man end er så kan man knække psykisk af mobningen.

Så det har som jeg ser det intet med det at gøre om man virker skrøbelig, sensibel eller ej. Når mobningen først starter og den bliver vedvarende så vil det have konsekvenser på en. Hvor hurtigt man kommer ud af mobningens sår afhænger dog af ens psyke.

Der er i tidens løb været mange forskellige forslag til hvad og hvordan mobning foregår. Vores danske forsker Helle Rabøl Hansen har gjort et stort arbejde for at få mobning på landkortet sammen med mange andre. Der har ligeledes være beskrivelser som

indirekte og direkte mobning af f.eks. skrevet af Den norske psykolog Dan Olweus skelner i rapporten “Mobning og selvmordsadfærd” (se kilder) eller XXXXX

Jeg vil komme med den påstand at alle typer mobning kan spottes for det vågne blik:

· Fysisk kontakt; at skubbe, hive i tøj, spænde ben og så videre

· Mimik og ubehagelig gestik; at rulle med øjnene, sukke, vende ryggen til med mere

· Tilråb og verbal nedværdigelse; at sige lede ting, for eksempel komme med racistiske tilråb, håne, true og lignende

· Sladder og bagtalelse; at starte rygter i klassen, mistænkeliggøre en person og så videre

· Isolation; at udelukke fra et fællesskab, undlade at svare på henvendelser og andre lignende handlinger

Derudover kan mobningen ifølge Arbejdsmiljø Portalen (se kilder) inddeles i to hovedkategorier: rovmobning og konfliktrelateret mobning. Rovmobning er, når ofret ikke har gjort noget, der kan retfærdiggøre mobberens handlinger. Konfliktrelateret mobning er resultatet af en konflikt mellem ofret og mobberen.

Men alt det gør ingen forskel da alle slags mobning gør stor skade og den skal bremsen og stoppes.

ifølge børnekenventionen har alle børn ret til beskyttelse og at der bliver taget hånd om deres velbefindende

Børn og unge må IKKE udsættes for Psykisk eller fysisk vold og ifølge børnekonventionen er mobning psykisk vold.

Du kan her se hvad dit barns ret er i forhold til mobning

https://www.boerneportalen.dk/kend-dine-rettigheder/mobning-dine-rettigheder/

HVILKEN STØTTE ER DER TIL BØRN OG DERES FORÆLDRE I FORHOLD TIL MOBNINGEN.

I 2009 forpligtede folkeskolerne sig til at indføre trivsels- eller antimobbestrategi

I 2017 blev der indført klageadgang for elever og deres familier til Den Nationale Klageinstans mod mobning. Den blev besluttet til at vare 5 år. Det vil sige at den indtil nu varer til 31. juli 2022.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Odinsgade 4,

8900 Randers C E-mail: klageinstans@dcum.dk. Tlf. +45 722 654 ...

I 2018 modtog DCUM 51 klager

I 2019 modtog DCUM 120 klager. Ifølge DCUM ville tallet ville nok havde været 200 hvis Corona ikke havde taget sit indtoget.

En af udfordringer er at der ifølge DCUM er mange skoler, lærer, ungdomsskoler, efterskoler som IKKE kender til klageinstansen og den specielle lov som siger at

”Man har ansvar for ikke at vente til at det bliver mobning, men at man skal handle inden.”

Og dette kræver selvfølgelig at der er en vis viden til at spotte signalerne inden mobningen. Altså se de små tegn.

Hvor lang tid tager klage processen?

Skolen har 20 dage til at svare tilbage på klagen

Dernæst har forældrene 20 dage hvorefter sagen skal behandles at Den nationale Klageinstans som går ind og her går de ind og afgør hvilken part har ret.

Det de kan gå ind og gøre, er at give skolen et påbud, hvis der er nogle ting skolen ikke har styr på i forhold til loven. Dette gør de via dialog og et påbud. Herefter slipper de sagen.

Dette påbud bliver dernæst sent til alle forældre så alle ved at der er blevet givet et påbud.

SÅ HVORDAN STILLER DET DIG SOM FORÆLDRE OG HVORDAN STILLER DET DIT BARNS SITUATION? HVAD GØR DU VED DEN VIDEN DU HAR?

som du ved bedre end andre så er det utrolig stressende at være forældre til en mobningsramt

Måske oplever du disse symptomer

Fysiske symptomer

· Hovedpine

· Indre uro

· Svimmelhed

· Søvnproblemer (for meget eller for lidt)

· Hjertebanken

· Føle sig træt og udmattet

· Infektioner

· Hudproblemer eller ingen glød i ansigtet

· Manglende appetit eller stor lyst til sødt eller salt mad

Adfærdsmæssige symptomer

· Øget brug af kaffe, cigaretter, alkohol og stoffer

· Øget brug af medicin

· Travlhed

· Konfliktopsøgende

· Vredesudfald

· Gråd

· Undgår andre/isolation

Ved langvarig stress bliver amygdala overaktiveret over os, hvilket giver os uhensigtsmæssige reaktioner og følelser, Vi får svært ved at se andet end udfordringerne. Frygt og angst følelser aktiveres og udvikler sig. Hippocampus er den del af hjernen, som normalt beroliger hjernen og kroppen.

alt dette påvirker SOM DU KAN SE hjernen

Og gør at det bliver ekstra svært at tænke klart og Tage de Beslutninger der skal tages

Se den klare vej du skal tage

Og have ro og overblik så du kan se hvilke beslutninger du skal tage.

- HVAD TÆNKER DU OM DEN INFORMATION DU HAR FÅET? KAN VÆRE SPRØGSMÅL OG LAVE VISUALISERING TIL (PDF + VISUALISERING)

Hvilken vej ønsker du at gå i forhold til mobningen?

Hvad er dit mål?

Vælg de 3 vigtigste delmål i forhold til dit mål. Det er det du skal pejle efter disse uger.

Hvad ønsker du for dit barn? Hvad gør ond i dig at tænke på? Hvad drømmer du om for dit barn?

Mærk det bundfalde sig og se det ske som et film der spilles for dit indre blik.

Kan f.eks. være at du drømmer om at dit barn bliver gladere for at gå i skole, at dit barn får fundet sig en ny ven

Det handler om at fokusere på det der kunne ske og tale med dit barn om det. For alt kan pludselig ændre sig. Livet er ikke en fast tilstand af oplevelser der sker hele tiden. Vi kan ændre vores fokus og få det til at ske.

”Alt det vi giver fokus vokser ”- opgave skriv dagbog

Derfor er det også vigtigt at du nu begynder at blive opmærksom på hvad den tid med mobning har betydet for dig som forældre

· I dit privatliv

· På dit arbejdsliv

· Fysisk ved dit helbred

Skriv ned i en dagbog ”din historie omkring dit barns mobningshistorie” og få afløb af alt det du har holdt på. Sørg for at skriv i den hver dag.

Det vil give dig den udrensning du har brug for til det videre arbejde der ligger for dig som forældre.
MEDITATION – FÅ RO PÅ DIN FRYGT I FORHOLD TIL DIT BARNS MOBNING

Hvordan kan det hjælpe dig som mor/ far ?

Der er lavet mange studier på hvor effektiv meditation er. General Hospital Psychiatry Magasine udgav i 2001 en artikel som beskrev at hvis man mediterede 20 minutter om dagen for 8 uger så at viste undersøgelsen at 38% fik nedsat psykologiske følelser (frygt stress, angst, håbløshed, give op, depression vrede osv. )og 44% nedsat frygt.

Øvelsen i at mærke vores frygt og angst unde at blive overvældet af følelserne på den måde kan vi heale dem. Heale tankerne og frygten vi har for at ting bliver værre end det er nu.

Det handler om at bruge meditationen til at kigge på frygten, tilgive og give slip.

Her lave meditationen


HAR DU dette FULDE BILLEDE AF DIT BARNS MOBNING?

- opgave UDFYLD SKEMAET OG FÅ ET OVERBLIK OVER OM DIT BARNS MOBNING HISTORIE LIGGER I GRØN, GUL ELLER RØD ZONE.


Forklaring til grøn, gul og rød farve

Jeg har valgt at give dig et overblik over mobningen med farver. Hvor mit blik er for hvilke redskaber man skal bringe i spil i forhold til grupperne.
- opgave til eftertænksomhed når du fylder skemaet ud

Hvad har du opdaget ved at lave skemaet? /hvilke indsigter har det givet dig?

Hvad har det givet dig at få dette overblik?

Hvad kan du mærke at indsigterne gør ved dig? Kan du mærke du bliver vred, afklaret om jeres situation, ked af det eller ?

Skriv det endelig til mig så jeg kan se hvordan du har det (du kan evt. skrive det i din dagbog)

#drøm

8 visninger0 kommentarer

KONTAKTINFORMATION:
Dorina van Hauen
Forfatter, Coach, rådgiver og healer
Telefon:+45 2344 4340
E_mail.:  coach@dorinavanhauen.dk
Copyright © 2017 - DORINAVANHAUEN | 
BESTILLING OG SPØRGSMÅL OM
Coaching, Rådgivning i forbindelse med 1-1 eller gruppesessions: 
Deltagelse på Meditation arrangementer: 
Ved tekniske spørgsmål om hjemmesiden, shoppen, eller lydfiler: 
send mail til  coach@dorinavanhauen.dk
ADRESSE OG BETALINGSOPLYSNINGER

Dorina van Hauen
Amaliegade 36, 1256 København 

Bankoverførsel Nordea Bank Charlottenlund
Reg: 2135
Konto: 4389647565

Mærk betalingen:

Dit navn og hvilken session /forløb du betaler for