Online forløb med Dorina van Hauen - modul 1

Opdateret: 3. juli 2020


I DETTE MODUL HAR VI OM

Information: Hvad er den officielle definition på mobning? Og hvad er min?

Information: Børns rettigheder

Information: Hvilke klageinstanser er der? Og tal fra instansen.

Information: Stress - hvordan præger denne tid dig?

Øvelse: Hvor er du i forhold til den information du har fået?

Øvelse: Skriv dagbog

Meditation: Få ro på din frygt i forhold til dit barns mobning

Opgave: Få det fulde overblik med dette skema i de næste 6 uger

Opgave i eftertænksomhed: når du har udfyldt 1-2 uger af skemaet

HVAD ER DEN OFFICIELLE DEFINATIONEN PÅ MOBNING OG HVAD ER MIN DEFINATION

Modul 1

Måske er du helt klar over hvad mobning er pga. det dit barn har været udsat på. Nogle gange kan man som mor /far blive lidt i tvivl hvad der er hvad og om man måske blot ser spøgelser. Derfor tillader jeg mig her at ridse op hvad definitionen er på mobning og hvad min definition på mobning er. Nogle lærere er måske også blevet forvirrende pga. Forskellig rettede informationer der er blevet givet i hvordan de skal takle mobning. Skal de takle det som et klasseproblem eller et individ problem. Det nyere at vi takler det som et klasseproblem men hvor stiller det dit barn hvis det er den eneste fokus. Får du hjulpet dit barn? Når jeg har færdes i lærer miljøer på konferencer har jeg fornemmet en vis frustration over at de ikke har vidst hvordan de skulle gribe det an. Måske er din skole anderledes .Det håber jeg.

Mobning (fra engelsk mobbing, afledt af mob "pøbel, gruppe") er en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på en person, som oftest i skolen eller på arbejdspladsen.[1]

Det tænker man måske burde være nemt at kunne se i klassen, men det er ikke altid tilfældet fordi at mobningen kan ske på så mange avancerede måder og det kræver en lærer der er ekspert i at kropssprog og fornemme hvad der sker i rummet. Det kræver at de selv som lærer er empatiske, medfølelse og har forstærket sin intuition samtidig med at de har et overblik over ca. 20 børn og det kan være en stor udfordring. Nu siger jeg ikke at lærere ikke er empatiske mennesker slet ikke. Jeg nævner det blot fordi at det at kunne spotte, hjælpe og assistere som lærer og leder i rummet kræver det ekstra gear indenfor lærerfaget. Samt det kræver en bevidsthed fra lærerens side i at kunne se hvordan man selv agerer i et rum for det lærerene sender ud eller ikke sender ud modtages af eleverne som budskaber om hvad er tilladt i klassen og ude i skolegården. Så hvis de ikke træder i karakter og viser via sit lederskab at alle grader og versioner af mobning ikke er acceptabet så fortsætter det.

Som jeg ser det er mobning så min definition er denne. Det kræver oftest at der er flere end en der udser sig et ”mobbeoffer” og hvor det bliver mere systematisk. hvor stor en skade mobningen gør udgør blandet andet i hvor grelt det er og hvordan denne mobbedes psyke er. Men en ting er sikker hvor stærk man end er så kan man knække psykisk af mobningen.

Så det har som jeg ser det intet med det at gøre om man virker skrøbelig, sensibel eller ej. Når mobningen først starter og den bliver vedvarende så vil det have konsekvenser på en. Hvor hurtigt man kommer ud af mobningens sår afhænger dog af ens psyke.

Der er i tidens løb været mange forskellige forslag til hvad og hvordan mobning foregår. Vores danske forsker Helle Rabøl Hansen har gjort et stort arbejde for at få mobning på landkortet sammen med mange andre. Der har ligeledes være beskrivelser som

indirekte og direkte mobning af f.eks. skrevet af Den norske psykolog Dan Olweus skelner i rapporten “Mobning og selvmordsadfærd” (se kilder) eller XXXXX

Jeg vil komme med den påstand at alle typer mobning kan spottes for det vågne blik:

· Fysisk kontakt; at skubbe, hive i tøj, spænde ben og så videre

· Mimik og ubehagelig gestik; at rulle med øjnene, sukke, vende ryggen til med mere

· Tilråb og verbal nedværdigelse; at sige lede ting, for eksempel komme med racistiske tilråb, håne, true og lignende

· Sladder og bagtalelse; at starte rygter i klassen, mistænkeliggøre en person og så videre

· Isolation; at udelukke fra et fællesskab, undlade at svare på henvendelser og andre lignende handlinger

Derudover kan mobningen ifølge Arbejdsmiljø Portalen (se kilder) inddeles i to hovedkategorier: rovmobning og konfliktrelateret mobning. Rovmobning er, når ofret ikke har gjort noget, der kan retfærdiggøre mobberens handlinger. Konfliktrelateret mobning er resultatet af en konflikt mellem ofret og mobberen.

Men alt det gør ingen forskel da alle slags mobning gør stor skade og den skal bremsen og stoppes.

ifølge børnekenventionen har alle børn ret til beskyttelse og at der bliver taget hånd om deres velbefindende

Børn og unge må IKKE udsættes for Psykisk eller fysisk vold og ifølge børnekonventionen er mobning psykisk vold.

Du kan her se hvad dit barns ret er i forhold til mobning

https://www.boerneportalen.dk/kend-dine-rettigheder/mobning-dine-rettigheder/

HVILKEN STØTTE ER DER TIL BØRN OG DERES FORÆLDRE I FORHOLD TIL MOBNINGEN.

I 2009 forpligtede folkeskolerne sig til at indføre trivsels- eller antimobbestrategi

I 2017 blev der indført klageadgang for elever og deres familier til Den Nationale Klageinstans mod mobning. Den blev besluttet til at vare 5 år. Det vil sige at den indtil nu varer til 31. juli 2022.

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Odinsgade 4,